Smärtfri vaccination
För att slippa injektioner och på samma gång ge ett bredare skydd mot virussjukdomar som exempelvis influensa är det svenska företaget Eurocine Vaccines i full färd med att utveckla ett banbrytande läkemedel.
- Grundaren av Eurocine, Ulf Schröder, har i samarbete med Smittskyddsinstitutet tagit fram en uppfinning som hjälper vaccin att vara effektiva. Vår fokus ligger på nasala vacciner, som tas som näsdroppar, då de ofta ger ett bredare skydd än injicerade vacciner, berättar Hans Arwidsson, vd på Eurocine sedan 2004.
Anledningen till att nasala vacciner är så pass effektiva är att den del av immunförsvaret som sitter i näsan möjliggör ett korsskydd. Det vill säga, en möjlighet att genom ett enda vaccin skydda mot flera olika influensastammar. Och just vaccin mot influensa är var Eurocine i dagsläget lägger sitt största fokus.
- Vi har gjort en hel del studier och till årsskiftet är vi i färd med en klinisk studie som ska ge det slutgiltiga resultatet hur vår produkt fungerar på människan. Efter det är vi redo att genom kontakter börja jobba för att få ut vår produkt på marknaden, säger Hans.

Precis som flera av bolagets styrelseledamöter har Hans en gedigen erfarenhet från läkemedelsbranschen. Med en apotekarutbildning i botten har han arbetat med läkemedelsutveckling och affärsutveckling, bland annat för Astra Zeneca, i hela sitt yrkesverksamma liv.
- Den här typen av influensavaccin kommer att vara otroligt värdefullt för oss i västvärlden, men till ännu större nytta i U-länderna. Istället för att en sjuksköterska ska behöva ge barn och vuxna injektioner kan de själva vaccinera sig med hjälp av näsdroppar. När vi får ut influensavaccinet på marknaden kommer det att kunna rädda många liv, säger Hans.
Eurocine har även initierat ett projekt med ett nasalt vaccin mot lunginflammation. Eurocines uppfinningar kommer även gå att applicera på befintliga vacciner för att möjliggöra att dessa tas nasalt.

Eurocine Vaccine

Bransch:
Läkemedel

Telefon: 070-6340171


Email:
hans@eurocine.se

Hemsida:
www.eurocine.se

Adress:
Eurocine Vaccine
Fogdevreten 2
17177 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN